WhatsApp Klantenservice: +31 (0)6 148 08 671

Witte uitslag

U ziet het wel eens op trottoirs of op de muren van huizen: witte vlekken. Deze zogenaamde 'witte uitslag' of 'uitbloei' komt het meest voor bij grijs beton of betonproducten waaraan kleurstof is toegevoegd. Tegels of klinkers met een deklaag, zoals bijvoorbeeld grindtegels, zijn er niet gevoelig voor.

Wat is witte uitslag?

Beton wordt gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Het is dus eigenlijk een natuurlijk product. Bij natuurlijke processen kun je niet alle factoren in de hand houden. De natuur gaat zijn eigen gang. Bij beton is van de basiscomponenten het cement de oorzaak. Dit kan een chemische reactie gaan vormen met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd, die zicht afzet op het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met kooldioxide uit de lucht, waardoor een calciumcarbonaat ontstaat. En zo ontstaan dan de witte vlekken op de bestrating.

Wanneer ontstaat het?

Er zijn twee situaties waarbij witte uitslag kan ontstaan: bij de productie, door het aanmaakwater (primaire uitslag of later, door regen (secundaire uitslag). De primaire uitslag komt niet tot nauwelijks voor. De zeer goede verdichting van de mortel en de lage watercementfactor werken zeer gunstig op het tegengaan van witte uitslag. Primaire uitslag bij de productie van beton is dan ook zo goed als uitgesloten.

Heeft een betonproduct te lijden onder witte uitslag, dan komt dat doordat na de productie de chemische reactie van cement en water gewoon doorgaat. Tijdens de opslag of na plaatsing kunnen de tegels - vooral tijdens regenbuien - een teveel aan water opnemen, dat na de bui weer wordt afgesloten. Het gevolg: secundaire uitslag.

Wat is er aan te doen?

Aan witte uitslag kunt u eigenlijk niets doen. Het calcium-carbonaat dat ontstaat, is praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen zonder het product zelf aan te tasten. Het enige dat helpt is geduld, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zich vanzelf dus op. Zure verontreinigingen in de lucht, zoals koolzuur en zwaveldioxide, versnellen het proces. Met andere woorden: witte uitslag verdwijnt sneller op plaatsen met veel industrie dan in gebieden met zuivere zee- en berglucht.

Kortom heb geduld met witte uitslag, het verdwijnt vanzelf!